Đánh dấu chỗ trống trong bãi xe bằng bóng bay

https://www.youtube.com/watch?v=nw9g9OVHdJI

Với quả bóng bay nối đất có in chữ ‘Here’, tài xế sẽ dễ dàng nhận ra chỗ nào trống trong bãi đỗ đông nghẹt, nhờ đó tiết kiệm thời gian, nhiêu liệu.