Đánh dấu chỗ trống trong bãi xe bằng bóng bay

https://www.youtube.com/watch?v=nw9g9OVHdJI

Với quả bóng bay nối đất có in chữ ‘Here’, tài xế sẽ dễ dàng nhận ra chỗ nào trống trong bãi đỗ đông nghẹt, nhờ đó tiết kiệm thời gian, nhiêu liệu.

cầu Mỹ Thuận

Đề xuất các phương án xây cầu Mỹ Thuận 2 vượt sông Tiền

Ban Quản lý dự án 7 vừa có văn bản đề xuất Bộ Giao thông Vận tải đầu tư xây dựng dự án cầu Mỹ Thuận 2 vượt sông Tiền theo hình thức BOT (xây dựng-kinh doanh-chuyển giao).