Kienlong Bank

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (Kienlong Bank) tiền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nông thôn Kiên Long chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 25/10/1995; được thành lập theo:

– Giấy phép hoạt động số 0056/NN-GP ngày 18/09/1995 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.

– Giấy phép thành lập số 1115/GP-UB ngày 02/10/1995 do UBND tỉnh Kiên Giang cấp.

– Quyết định số 2434/QĐ-NHNN ngày 25/12/2006 của Thống đốc NHNN chấp thuận việc chuyển đổi mô hình hoạt động và đổi tên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nông thôn Kiên Long thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *